Thursday, July 2
Hotline: 0969655528 - Địa Chỉ: Số 135 Phố Lãng Yên – Phường Thanh Lương – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Browsing: Kinh Nghiệm Học Tiếng Nhật

Kinh Nghiệm Học Tiếng Nhật

Cấu Trúc Đề Thi N5
By

Cấu trúc đề thi N5 Các môn thi Cách ra đề (Thời gian thi) Tiêu đề Số câu Mục tiêu Phần 1 Từ vựng (25 phút)…

1 2