Browsing: Đào Tạo Tiếng Nhật

Kỳ thi EJU là gì?
By

1.EJU (Examination for Japanese University Admission) là kỳ thi được tổ chức với mục đích đánh giá năng lực tiếng Nhật cần thiết và trình độ…

1 2 3 6