Sunday, June 23
Hotline: 0969655528 - Địa Chỉ: Số 135 Phố Lãng Yên – Phường Thanh Lương – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Trường đại học Hosei

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Trường Đại học Hosei thành lập vào năm 1880, đây là một trong những trường đại học lâu đời nhất và truyền thống nhất tại Nhật Bản. Hơn 130 năm qua, trường đã có sự đóng góp lớn lao vào sự phát triển của xã hội thông qua sự đào tạo những công dân có tài và đức phục vụ cho sự tiến bộ của thế giới.
Sự toàn cầu hóa xã hội hiện nay vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh chóng và rất nhiều vấn đề  xuất hiện như chính trị, kinh tế, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác không chỉ tác động đến mỗi cá nhân ở mỗi quốc gia mà còn tác động đến hầu hết các quốc gia trên thế giới. Sự đối thoại và hợp tác quốc tế phải dựa trên nền tảng sự hiểu biết lẫn nhau và trên tinh thần  hợp tác cùng giải quyết mọi vấn đề.
Đội ngũ giáo sư của trường hi vọng sẽ đào tào những người sinh viên xuất sắc, có tinh thần tự lực, không phân biệt chủng tộc hoặc quốc gia, năng nỗ trong mọi hoạt động và có thể giải quyết mọi vấn đề và có tiềm năng trở thành những nhà lãnh đạo trong nhiều năm qua
Hiện nay trường có 16 khoa dành cho chương trình đại học, một trường Giáo Dục Hàm Thụ 14 khoa dành cho chương trình sau đại học và 2 trường chuyên nghiệp.

Các Khoa Dành Cho Chương Trình Đại Học
Học Xá Ichigaya:
•    Khoa Luật
•    Khoa Thư Tín
•    Khoa Quản Trị Kinh Doanh
•    Khoa Môi Trường & Nhân Văn
•    Khoa Nghiên Cứu Sự Nghiệp & Học Tập Suốt Đời
•    Khoa Thiết Kế & Cơ Khí
•    Khoa Nghiên Cứu Liên Ngành & Toàn Cầu

Học Xá Tama:

•    Khoa Kinh Tế
•    Khoa Khoa Học Xã Hội
•    Khoa Xã Hội & Chính Sách Xã Hội
•    Khoa Thể Thao & Khoa Học Sức Khỏe

Khu Học Xá Koganei:
•    Khoa Cơ Khí & Khoa Học
•    Khoa Hóa Học Ứng Dụng & Sinh Học
•    Khoa Khoa Học Thông Tin & Máy Tính

Trường Giáo Dục Hàm Thụ:
•    Trương Giáo Dục Hàm Thụ

Trường Sau Đại Học:
•    Trường Nhân Văn
•    Trường Kinh Tế
•    Trường Luật
•    Trường Chính Trị
•    Trường Xã Hội Học
•    Trường Quản Trị Kinh Doanh
•    Trường Khoa Học Chính Sách
•    Trường Quản Lý Môi Trường
•    Trường Cơ Khí
•    Trường Nghiên Cứu Tình Trạng Xã Hội
•    Trường Khoa Học Thông Tin & Máy Tính
•    Trường Thiết Kế Chính Sách Vùng
•    Trường Thiết Kế & Cơ Khí
•    Học Viện Nghiên Cứu Nhật Ngữ Quốc Tế

Trương Chuyên Nghiệp:
•    Trường Luật
•    Quản Lý Sự Cải Tiến Trong Kinh Doanh
•    Trường Kế Toán

Share.

About Author