Friday, July 12
Hotline: 0969655528 - Địa Chỉ: Số 135 Phố Lãng Yên – Phường Thanh Lương – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Trường đại học Gufu

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Đại học Gifu (Gifu Daigaku) là một trường đại học quốc gia tại thành phố Gifu, tỉnh Gifu, Nhật Bản. Nó đôi khi được viết tắt là Gidai hoặc Gifudai, với “Gifudai” là chữ viết tắt phổ biến nhất được sử dụng trên khắp Nhật Bản.
Nâng cao chất lượng giáo dục
• Sử dụng một chương trình Phát triển Khoa cùng với một hệ thống để đánh giá và cải cách để tăng chất lượng giáo dục.
• Bảo mật và phân bổ kinh phí cho các chi phí cơ bản để hỗ trợ các mục tiêu của giảng viên.
Duy trì và cải thiện môi trường giảng dạy.
• Cung cấp giáo dục định hướng nghề nghiệp.
• Hoạch định chiến lược các thủ tục kiểm tra đầu vào để khuyến khích sự tham gia của sinh viên đạt điểm cao.
• Thúc đẩy các chương trình giáo dục và từ đó phấn đấu để giành được hỗ trợ xa hơn và rộng hơn từ Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT) thông qua Chương Trình GP Nhật Bản.
Hơn nữa,
• Giảng viên phấn đấu để cung cấp cho sinh viên các cơ sở giáo dục để đạt được nguyện vọng lớn nhất của họ và hỗ trợ giáo dục họ thông qua tất cả các tương tác giáo viên – sinh viên.
Mỗi bộ phận có trách nhiệm tổ chức để hỗ trợ tốt nhất giáo dục học sinh.
Nuôi dưỡng các học sinh từ các góc nhìn rộng, biết suy nghĩ và hành động độc lập
• Khẳng định tầm quan trọng của giáo dục liên ngành và sự hiểu biết của thiên nhiên, xã hội, và nhân loại.
• Làm rõ ràng hệ thống quản lý hành chính và nhiệm vụ về giáo dục liên ngành.
• Đánh giá và bồi dưỡng khả năng suy nghĩ và trình bày một cách logic.
Tạo cho sinh viên có trách nhiệm, đạo đức và sự hiểu biết sâu sắc về con người và thiên nhiên thông qua các khóa học bao gồm nghệ thuật và văn học.
• Hỗ trợ giáo dục sự hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau, và nuôi dưỡng những quan điểm quốc tế có đầu óc và cái nhìn sâu sắc.
• Phấn đấu để thấm nhuần thói quen tập thể dục, và tiến hành giáo dục chống hút thuốc lá như là một phần của kế hoạch giáo dục cho sức khỏe lâu dài. Giảng viên là người không được hút thuốc và thiết lập ví dụ cho sinh viên.
Cung cấp giáo dục chuyên nghiệp tại một trường đại học nổi tiếng
Các chương trình sau đại học là một phần của Đại học Gifu, cung cấp cho sinh viên cơ hội để mở rộng kiến thức của họ đến mức chuyên nghiệp.
• Phấn đấu để cung cấp các khóa học tiến sĩ liên ngành.
• Cung cấp đầy đủ chương trình giảng dạy chính thức, mức độ hệ thống đại học để đào tạo sinh viên có trình độ và có khả năng để trả lời cho những nhu cầu của xã hội.
• Thành lập các chương trình liên kết với Đại học dược Gifu.
Hơn nữa, Trường đại học Kỹ thuật và Trường đại học Y khoa tiến hành tự đánh giá các khóa học tiến sĩ và phấn đấu hướng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục hơn nữa
Đại học Gifu (Gifu Daigaku) là một trường đại học quốc gia tại thành phố Gifu, tỉnh Gifu, Nhật Bản. Nó đôi khi được viết tắt là Gidai hoặc Gifudai, với “Gifudai” là chữ viết tắt phổ biến nhất được sử dụng trên khắp Nhật Bản.
Nâng cao chất lượng giáo dục
• Sử dụng một chương trình Phát triển Khoa cùng với một hệ thống để đánh giá và cải cách để tăng chất lượng giáo dục.
• Bảo mật và phân bổ kinh phí cho các chi phí cơ bản để hỗ trợ các mục tiêu của giảng viên.
Duy trì và cải thiện môi trường giảng dạy.

• Cung cấp giáo dục định hướng nghề nghiệp.
• Hoạch định chiến lược các thủ tục kiểm tra đầu vào để khuyến khích sự tham gia của sinh viên đạt điểm cao.
• Thúc đẩy các chương trình giáo dục và từ đó phấn đấu để giành được hỗ trợ xa hơn và rộng hơn từ Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT) thông qua Chương Trình GP Nhật Bản.
Hơn nữa,
• Giảng viên phấn đấu để cung cấp cho sinh viên các cơ sở giáo dục để đạt được nguyện vọng lớn nhất của họ và hỗ trợ giáo dục họ thông qua tất cả các tương tác giáo viên – sinh viên.
Mỗi bộ phận có trách nhiệm tổ chức để hỗ trợ tốt nhất giáo dục học sinh.
Nuôi dưỡng các học sinh từ các góc nhìn rộng, biết suy nghĩ và hành động độc lập
• Khẳng định tầm quan trọng của giáo dục liên ngành và sự hiểu biết của thiên nhiên, xã hội, và nhân loại.
• Làm rõ ràng hệ thống quản lý hành chính và nhiệm vụ về giáo dục liên ngành.
• Đánh giá và bồi dưỡng khả năng suy nghĩ và trình bày một cách logic.
Tạo cho sinh viên có trách nhiệm, đạo đức và sự hiểu biết sâu sắc về con người và thiên nhiên thông qua các khóa học bao gồm nghệ thuật và văn học.
• Hỗ trợ giáo dục sự hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau, và nuôi dưỡng những quan điểm quốc tế có đầu óc và cái nhìn sâu sắc.
• Phấn đấu để thấm nhuần thói quen tập thể dục, và tiến hành giáo dục chống hút thuốc lá như là một phần của kế hoạch giáo dục cho sức khỏe lâu dài. Giảng viên là người không được hút thuốc và thiết lập ví dụ cho sinh viên.
Cung cấp giáo dục chuyên nghiệp tại một trường đại học nổi tiếng
Các chương trình sau đại học là một phần của Đại học Gifu, cung cấp cho sinh viên cơ hội để mở rộng kiến thức của họ đến mức chuyên nghiệp.
• Phấn đấu để cung cấp các khóa học tiến sĩ liên ngành.
• Cung cấp đầy đủ chương trình giảng dạy chính thức, mức độ hệ thống đại học để đào tạo sinh viên có trình độ và có khả năng để trả lời cho những nhu cầu của xã hội.
• Thành lập các chương trình liên kết với Đại học dược Gifu.
Hơn nữa,
Trường đại học Kỹ thuật và Trường đại học Y khoa tiến hành tự đánh giá các khóa học tiến sĩ và phấn đấu hướng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục hơn nữa

Share.

About Author