Browsing: TRƯỜNG NHẬT NGỮ AKAMONKAI

TRƯỜNG NHẬT NGỮ AKAMONKAI
By

CHUYẾN CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM HAATO THĂM TRƯỜNG NHẬT NGỮ AKAMONKAI VÀO NGÀY 21/6/2019: Trong chuyến công tác của Trung tâm HAATO vào ngày 21/6/2019…