Browsing: Truong Hirosaki

Trường đại học Hirosaki
By

Đại học Hirosaki là một trường Đại học ở thành phố Hirosaki tại Aomori, Nhật Bản. Các khoa Khoa Nhân văn Khoa Giáo dục Trường Y…