Browsing: Trường Đại học Y Asahikawa

Trường Đại học Y Asahikawa
By

Bệnh viện Đại học Y Asahikawa Trường Đại học Y Asahikawa (hay AMU) là một trường đại học quốc gia về y tế nằm ở Asahikawa,…