Browsing: Trường đại học Tokyo-Todai

Trường đại học Tokyo-Todai
By

Là trường tây học đầu tiên của Nhật (được thành lập dưới thời Minh Trị), tham vọng của Đại học Tokyo – Todai là xây dựng…