Browsing: Trường đại học Niigata

Trường đại học Niigata (Niigata)
By

Đại học Niigata là trường đại học quốc gia ở Niigata, tỉnh Niigata, Nhật Bản. Ngôi trường được thành lập vào năm 1949, có nguồn gốc…