Browsing: Ngữ Pháp Tiếng Nhật

Học Tiếng Nhật Có Khó Không?
By

1. Bộ chữ tiếng Nhật Với những người từng học tiếng Nhật sẽ đều biết rằng trong tiếng Nhật có tới 3 bộ chữ: Hiragana, Katakana,…