Browsing: Đại Học Nihon Nhật Bản

Đại Học Nihon Nhật Bản
By

Đại học Nihon (日本大学 Nihon Daigaku), được viết tắt là (日大 Nichidai), được thành lập vào năm 1889, khi mới thành lập có tên gọi là…