Tuesday, May 21
Hotline: 0969655528 - Địa Chỉ: Số 135 Phố Lãng Yên – Phường Thanh Lương – Hai Bà Trưng – Hà Nội

KINH NGHIỆM LÀM THÊM CỦA DU HỌC SINH NHẬT BẢN

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Du hc Nht Bn ngoài vic hc ca các du hc sinh quc tế ra thì các em còn phi làm thêm đ kiếm thêm thu nhp đ trang tri phn nào chi phí sinh hot và hc phí cho các em. Người Nht vn kht khe trong vic tuyn dng bi h yêu cu bn cn phi nhanh nhn, chăm ch, kiên trì, biết quan sát, đánh giá xung quanh khi làm vic.

Xin việc làm thêm ở Nhật có khó không?

Câu tr li là Có và Không.

Vì nó còn tùy thuc rt nhiu th, ví d như: có ai gii thiu bn không, tiếng Nht ca bn có tt không, bn có bao nhiêu kinh nghim làm vic…. Nó cũng tùy thuc vào vùng bn sng có nhiu vic làm thêm hay không. Theo kinh nghim ca các bn du hc sinh chia s nếu bn sng min quê thì s không nhiu công vic làm thêm lm, còn nếu bn sng các thành ph ln như Tokyo, Chiba, … thì s có nhiu vic làm thêm hơn. Ngoài ra, kh năng xin được vic làm thêm cũng tùy thuc vào vic công vic bn xin đòi hi trình đ tiếng Nht ti mc nào. Công vic càng ít đòi hi trình đ tiếng Nht thì du hc sinh càng d xin.

Đ được làm thêm Nht, bt buc bn phi có giy gii thiu ca trường và giy phép ca chính ph Nht. Thông thường, du hc sinh nước ngoài đang theo hc ti các trường tiếng Nht hoc các trường đi hc ti Nht được phép đi làm 28 tiếng 1 tun, tương đương vi 112 tiếng 1 tháng. Riêng các kì ngh xuân hoc ngh hè, sinh viên có th được cp phép làm nhiu hơn s gi quy đnh trên. Mi thông tin v nơi làm vic, lương bng, các khon thu nhp, s gi làm vic ca sinh viên đu được qun lí cht ch và giám sát nghiêm ngt ca B Y tế, Lao đng và phúc li xã hi Nht Bn.

Thực tế thu nhập của sinh viên đi làm thêm là thế nào?

Thu nhp làm thêm sau 8h ti cao hơn ban ngày, và các vic chân tay có thu nhp thp hơn các vic khác.

Tính trung bình, công vic như ra bát, quét dn s kiếm được khong 750 Yên/gi làm vic (khong 190.000 đng) và không phi đóng thuế thu nhp. Thu nhp cho bui ti ca công vic loi này tăng thêm khong 30 ngàn VNĐ mt gi so vi ban ngày.

Vi vic thu ngân, bán hàng, thu nhp có th t 850 Yên/gi làm vic (khong 215.000 đng) tr lên. Nhng công vic đó yêu cu kh năng tiếng Nht khá cao: 1 kyu (trình đ cao nht trong tiếng Nht). Tùy tng đi tượng mà mc thuế s áp dng khác nhau, nhưng thông thường vi người đc thân, là sinh viên, mà có thu nhp trên 103 Man yên (260 triu VNĐ) 1 năm thì s phi đóng thuế thu nhp cá nhân. Cho nên, đi vi nhng sinh viên đã có nhng khon thu nhp t trường đi hc, mà mun có thêm thu nhp t vic làm thêm thì phi tính toán rt kĩ đ tránh vic phi đóng thuế khá tn kém.

Bạn được gì sau công việc làm thêm?

Vic làm thêm ti Nht Bn không ch là câu chuyn v tăng thêm thu nhp và trang tri sinh hot phí mà còn là câu chuyn v cơ hi giao tiếp nhiu, thêm kinh nghim sng và nâng cao kh năng tiếng Nht –giúp bn tiến đến vi nhng vic làm thêm có thu nhp cao hơn.

Vic làm thêm còn nhm nâng cao sc khe và s minh mn, bi làm vic Nht rt nghiêm túc, mi người đu phi hăng say, làm xong vic ca mình thì s làm c vic ca người khác trong nhóm nếu h chưa xong. Úc nếu người ch tr thêm tin thì chưa chc nhân viên đã đi làm thêm, nhưng Nht dù không được thêm lương – người ta vn sn sàng sng chết đ hoàn thành công vic.

Thú v nht, làm thêm giúp ta hiu biết hơn v con người, văn hóa, li sng, phong cách làm vic ca người Nht mà nếu không đi làm thêm s khó biết được.

Nht Bn là mnh đt giàu có và khát nhân lc tr. Tha nhn rng đi làm Nht kiếm tin cc kì giá tr, dư d hơn so vi nhiu nước khác, du thế nhưng bên cnh đng tin luôn đi kèm không ít “chướng ngi vt”. Vi nhng bn đang nuôi ý đnh sang Nht hc tp và làm vic, cn chun b kĩ năng qun lý thi gian tht tt, trau di tiếng Nht ct lc trước khi sang. Hi vng vi nhit huyết thanh niên, tình cm dành cho đt nước con người x phù tang, cơ hi s luôn mm cười vi người Vit tr chúng ta. Đng quên hc tiếng Nht tht tt vào na.

Share.

About Author