Tuesday, May 21
Hotline: 0969655528 - Địa Chỉ: Số 135 Phố Lãng Yên – Phường Thanh Lương – Hai Bà Trưng – Hà Nội

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

外国人向けのベトナム語プログラム

(入門コース)テーマ:SURVIVAL VIETNAMESE

第一回目:ベトナム語の紹介:

 • 目的やコースについて紹介する。
 • ベトナム語の特徴を説明する。
 • ベトナム語のアルファベットやトーンを勉強する。

第二回目:挨拶や代名詞:

 • 簡単な代名詞の使い方を勉強する。
 • 挨拶や自己紹介の方法を学ぶ。

第三回目:注文方法:

 • ベトナム料理について紹介する。
 • 喫茶店やレストランでの注文方法を学ぶ

第四回目:基数:

 • ベトナム語の基数を勉強する。
 • 簡単に計算してみましょう。

第五回目:ベトナムのお金や値段の聞き方:

 • ベトナムのお金(ベトナムドン)の使い方を学ぶ。
 • 買い物の時にの会話など。

第六回目:自己紹介:

 • ベトナム語で名前や国籍や職業など自己紹介を勉強する。

第七回目:行方の聞き方:

 • トイレ、スーパー、駅、空港などへ移動方法の聞き方を勉強する。
 • 方向の言葉を使ってみましょう。

第八回目:生活用の必要な文章:

 • ありがとう、すみませんなどの生活用の文章を勉強する。

第九回目:緊急や事故の場合:

 • 手伝ってもらいたいのお願い方法
 • 問題また事故の説明方法

第十回目:まとめ:

 • 勉強した知識をまとめて、評価する。
 • 会話力を上達するため、状況を練習する。

こちらのプログラムは参加者にベトナムでの生活によって基礎的なベトナム語や会話能力などを上達するためです。

Khung chương trình dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài (Beginners) – Chủ đề: Survival Vietnamese

Buổi 1: Giới thiệu về ngôn ngữ Tiếng Việt

 • Giới thiệu về khóa học và mục tiêu học tập.
 • Giới thiệu về đặc điểm cơ bản của tiếng Việt.
 • Học bảng chữ cái và thanh điệu tiếng Việt để hiểu cách phát âm cơ bản.

Buổi 2: Đại từ nhân xưng và Chào hỏi

 • Học cách sử dụng các đại từ nhân xưng cơ bản.
 • Cách chào hỏi và giới thiệu bản thân một cách đơn giản.

Buổi 3: Gọi món ở nhà hàng và Số đếm

 • Tìm hiểu về các món ăn và ẩm thực Việt Nam.
 • Học cách gọi món ăn trong nhà hang, quán cà phê.

Buổi 4: Số đếm

 • Học về số đếm trong tiếng Việt
 • Các bài thực hành liên quan đến việc tính toán.

Buổi 5: Tiền Việt và Cách hỏi giá

 • Học cách đọc và sử dụng tiền tệ Việt Nam (đồng).
 • Cách hỏi và trả lời về giá cả khi mua sắm hoặc giao dịch.

Buổi 6: Cách tự giới thiệu bản thân

 • Học cách tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt (Tên, Tuổi, Quốc tịch, Nghề nghiệp)

Buổi 7: Cách hỏi phương hướng

 • Học cách hỏi và chỉ đường đến các địa điểm phổ biến như sân bay, nhà ga, khách sạn, siêu thị, nhà vệ sinh, v.v.
 • Sử dụng các từ chỉ phương hướng để diễn tả vị trí.

Buổi 8: Các cụm từ cần thiết

 • Học các cụm từ cơ bản cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, như cảm ơn, xin lỗi, v.v.

Buổi 9: Sự cố và khẩn cấp

 • Cách yêu cầu trợ giúp khi cần.
 • Cách mô tả sự cố hoặc vấn đề một cách cơ bản.

Buổi 10: Tổng kết

 • Tổng kết lại và đánh giá tổng quan về kiến thức đã học.
 • Thực hành qua các tình huống thực tế để củng cố khả năng giao tiếp.

Khung chương trình này nhằm cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản và các kỹ năng giao tiếp cần thiết để tự tin sử dụng tiếng Việt trong các tình huống hàng ngày, đặc biệt là trong môi trường sống tại Việt Nam.

Share.

About Author