Tuesday, December 5
Hotline: 0969655528 - Địa Chỉ: Số 135 Phố Lãng Yên – Phường Thanh Lương – Hai Bà Trưng – Hà Nội

KHÓA HỌC TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HAATO

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

HAATO外語センターの外国人向けベトナム語講座

HAATO外語センターでは、外国人、特に日本人を対象に、「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能を総合的に伸ばすことを目的としたベトナム語コースを紹介しています。 カリキュラムは初心者から上級者まで、それぞれのレベルに合わせて柔軟に設計されています。

1.入門レベル(入門):“Getting Started with Vietnamese”

初心者向けのベトナム語学習コースです。 このプログラムは、日常的な話題、豊富な語彙、基本的なコミュニケーション状況を通じて、基本的な言語の基礎を築くことに焦点を当てています。 演習やディスカッション活動は、生徒が毎日ベトナム語を使用することに自信を持つのにも役立ちます。

 • 目的: 挨拶、自己紹介、基本的な買い物、日常会話などを学びます。
 • 内容: 学生は発音、簡単な文の構造、日常的な語彙、および基本的なコミュニケーションにおけるそれらの使用方法を学びます。
 • スキル: 発音、基本的なコミュニケーション、基本的な読解力。

2.初級レベル(初級): “Building Strong Foundations”

このコースでは、学生は語彙と文法をさらに発展させていきます。 このコースは、一般的な状況におけるコミュニケーション能力を高めることに焦点を当てています。 リスニングとスピーキングの練習は、生徒の反射神経をすぐに向上させるのにも役立ちます。

 • 目的: 生徒は語彙を増やし、一般的な状況でのコミュニケーション能力を向上させ、短い文章を読んで理解します。
 • 内容: 語彙を増やし、より複雑な文構造を学び、基本文法の使い方を練習し、演習に参加します。
 • スキル: 日常的なコミュニケーション、基本的な読解力、短い文章の作成。

3.中級レベル(中級):“Navigating Everyday Conversations”

このコースは、多様なトピックについてのディスカッションを通じてコミュニケーションと文化的理解を向上させることに焦点を当てています。 学生はディスカッション、読書、分析、執筆活動に参加することが奨励されます。 目標は、学生が日常的な場面でベトナム語を快適に使えるようにすることです。

 • 目的: 生徒はコミュニケーション能力を向上させ、より複雑な文章を読んで理解し、より深い会話を行うことができます。
 • 内容: 語彙を増やし、中級文法を学び、比較的複雑な文章を読んで議論します。
 • スキル: 複雑な状況でのコミュニケーション、高度な読解力、短い文章を書くこと。

4.上級レベル(上級):“Mastering Fluency and Cultural Nuances”

このコースは、さらなるスキルレベルを目指したい方向けのコースです。 学生は語彙を増やし、言語を正確かつ自信を持って使用できるようになり続けます。 このプログラムには、複雑な問題についてのディスカッション、長い文章の読解と分析、エッセイの作成やプレゼンテーションが含まれます。

 • 目標: 生徒は流暢なコミュニケーション、高度な文章の読解、表現力豊かな文章を習得します。
 • 内容: 専門的な語彙を増やし、高度な文法を学び、さまざまなトピックに関するより深いディスカッションに参加します。
 • スキル: 流暢なコミュニケーション、深い読解力、創造的な文章。

コースの一般情報:

 • 期間: 各レベルは通常 1 ~ 6 か月続きます。
 • 学習方法: 対面授業とZoom、Skypeなどのオンライン授業によるオンライン学習が含まれます。
 • 講師: HAATO 外語センターの教師は全員、外国人にベトナム語を教えた経験があり、外国人にベトナム語を教えることに関する十分な学位と資格を持っており、教育の質を確保しています。
 • 教材: このコースでは、外国人向けのベトナム語学習をサポートするために特別に設計された高品質の文書である教科書「ベトナム語を簡単に 1」を使用します。 このカリキュラムには、学生が 4 つのスキルすべてを総合的に開発するのに役立つレッスン、演習、インタラクティブなアクティビティが含まれています。
 • 証明書: コースを完了すると、学生は対応する資格の修了証明書を受け取ります。

多様なカリキュラム、質の高い教師、興味深いカリキュラムを組み合わせたハート外国語センターは、初心者から上級者まで生徒に最高のベトナム語学習体験を提供することに尽力しています。 これにより、留学生はベトナム語を効果的に学び、ベトナム語とベトナム文化に近づく旅を続けることができます。

Trung tâm Ngoại ngữ Haato tự hào giới thiệu các khóa học Tiếng Việt dành cho người nước ngoài, đặc biệt là người Nhật, với mục tiêu giúp học viên phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Chương trình học được thiết kế linh hoạt và phù hợp với từng trình độ, từ beginners đến advanced levels.

1.Trình Độ Beginners (Sơ cấp): “Getting Started with Vietnamese”

Khóa học dành cho những người mới bắt đầu học Tiếng Việt. Chương trình tập trung vào việc xây dựng nền tảng ngôn ngữ cơ bản thông qua các chủ đề hàng ngày, từ vựng phong phú và các tình huống giao tiếp cơ bản. Các bài tập thực hành và hoạt động thảo luận cũng giúp học viên tự tin trong việc sử dụng Tiếng Việt hàng ngày.

 • Mục tiêu: Học viên sẽ học cách chào hỏi, tự giới thiệu, mua sắm cơ bản và tham gia các cuộc hội thoại hàng ngày.
 • Nội dung: Học viên sẽ học cách phát âm, cấu trúc câu đơn giản, từ vựng hàng ngày, và cách sử dụng chúng trong giao tiếp cơ bản.
 • Kỹ năng: Phát âm, giao tiếp cơ bản, đọc hiểu cơ bản.
 1. Trình Độ Elementary (Sơ cấp nâng cao): “Building Strong Foundations”

Trong khóa học này, học viên sẽ tiếp tục phát triển vốn từ vựng và ngữ pháp của mình. Khóa học tập trung vào việc mở rộng khả năng giao tiếp trong các tình huống thường gặp. Các bài tập nghe, nói cũng sẽ giúp học viên cải thiện khả năng phản xạ nhanh chóng.

 • Mục tiêu: Học viên sẽ mở rộng vốn từ vựng, cải thiện khả năng giao tiếp trong các tình huống thường gặp và đọc hiểu đoạn văn ngắn.
 • Nội dung: Tăng cường từ vựng, học cấu trúc câu phức hợp hơn, rèn luyện việc sử dụng ngữ pháp cơ bản và tham gia vào các bài tập thực hành.
 • Kỹ năng: Giao tiếp hàng ngày, đọc hiểu cơ bản, viết ngắn.
 1. Trình Độ Intermediate (Trung cấp): “Navigating Everyday Conversations”

Khóa học tập trung vào việc nâng cao khả năng giao tiếp và hiểu biết văn hóa thông qua việc thảo luận về các chủ đề đa dạng. Học viên sẽ được khuyến khích tham gia vào các hoạt động thảo luận, đọc, phân tích và viết các đoạn văn ngắn. Mục tiêu là giúp học viên thoải mái sử dụng Tiếng Việt trong các tình huống hàng ngày.

 • Mục tiêu: Học viên sẽ nâng cao khả năng giao tiếp, đọc hiểu các văn bản phức tạp hơn, và tham gia vào các cuộc trò chuyện chuyên sâu hơn.
 • Nội dung: Nâng cao từ vựng, học ngữ pháp trung cấp, đọc và thảo luận văn bản với độ tương đối phức tạp.
 • Kỹ năng: Giao tiếp trong tình huống phức tạp, đọc hiểu nâng cao, viết văn bản ngắn.
 1. Trình Độ Advanced (Nâng cao): “Mastering Fluency and Cultural Nuances”

Khóa học này dành cho những người muốn đạt đến trình độ thành thạo. Học viên sẽ tiếp tục mở rộng vốn từ vựng và khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và tự tin. Chương trình bao gồm việc thảo luận về các vấn đề phức tạp, đọc và phân tích đoạn văn dài, cùng với việc viết các bài luận và bài thuyết trình.

 • Mục tiêu: Học viên sẽ đạt khả năng giao tiếp lưu loát, đọc hiểu các văn bản chuyên sâu và viết diễn đạt.
 • Nội dung: Nâng cao từ vựng chuyên ngành, học ngữ pháp nâng cao, tham gia vào các bài thảo luận sâu hơn về các chủ đề đa dạng.
 • Kỹ năng: Giao tiếp lưu loát, đọc hiểu chuyên sâu, viết sáng tạo.

Thông tin chung về khóa học:

 • Thời lượng: Mỗi trình độ thường kéo dài từ 1 đến 6 tháng.
 • Hình thức học: Bao gồm cả lớp học trực tiếp và học online thông qua nền tảng học trực tuyến như Zoom, Skype.
 • Giảng viên: Các giáo viên tại Trung tâm Ngoại ngữ Haato đều có kinh nghiệm dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài và có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài đảm bảo chất lượng giảng dạy.
 • Tài liệu: Khóa học sử dụng giáo trình “Vietnamese with Ease 1”, một tài liệu chất lượng được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ việc học Tiếng Việt cho người nước ngoài. Giáo trình này bao gồm các bài học, bài tập thực hành, và hoạt động tương tác giúp học viên phát triển cả 4 kỹ năng một cách toàn diện.
 • Chứng chỉ: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ về việc hoàn thành trình độ tương ứng.

Với sự kết hợp giữa chương trình học đa dạng, giáo viên chất lượng và giáo trình thú vị, Trung tâm Ngoại ngữ Haato cam kết mang đến cho học viên trải nghiệm học tập Tiếng Việt tốt nhất, từ trình độ cơ bản đến nâng cao. Qua đó, các học viên quốc tế có thể học Tiếng Việt một cách hiệu quả và tiến xa trên hành trình tiếp cận với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Share.

About Author

Leave A Reply