Saturday, July 2
Hotline: 0969655528 - Địa Chỉ: Số 135 Phố Lãng Yên – Phường Thanh Lương – Hai Bà Trưng – Hà Nội

News Focus

Highlights - B


Focus Grid

Listing: Modern

Listing: Grid Overlay

Listing: Blog

Listing: Timeline

Listing: Classic

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT CHO HỌC SINH LỚP 7

0

Cùng Trung tâm Ngoại Ngữ HAATO tìm hiểu khung chương trình tiếng Nhật lớp 7 ở bậc THCS: Khóa học tiếng Nhật tại HAATO : – Lộ trình học chi tiết, rõ ràng và đầy đủ, bài giảng được HAATO thiết kế sinh động với nhiều hình ảnh minh họa. – Các con vừa học tiếng Nhật vừa thực hành luyện nói, học văn hóa Nhật Bản tạo môi trường cho học sinh tự tin nói chuyện bằng tiếng Nhật. – Mỗi bài học được truyền đạt thông qua hình ảnh và có bài luyện tập tại lớp giúp củng…