Friday, July 12
Hotline: 0969655528 - Địa Chỉ: Số 135 Phố Lãng Yên – Phường Thanh Lương – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Đăng ký lớp học “Tiếng Việt Cơ Bản Cho Du Lịch”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

<Tiếng Việt>

Đăng ký lớp học “Tiếng Việt Cơ Bản Cho Du Lịch”

Bạn đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ tại Việt Nam? Bạn muốn tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam? Bạn muốn nâng cao trải nghiệm của mình tại Việt Nam bằng cách có th giao tiếp cơ bản với người dân địa phương, và tự tin để đặt món ăn ngon Việt Nam, v.v.

Hãy tham gia khóa học tiếng Việt cùng tôi, nơi bạn sẽ học được:

 • Cách chào hỏi trong tiếng Việt,
 • Cách gọi món ăn trong nhà hàng,
 • Số đếm và tiền Việt Nam,
 • Cách nói chuyện với tài xế taxi và hỏi đường,
 • Một số cụm từ tiếng Việt cần thiết giúp bạn tồn tại tại Việt Nam.
 • (nếu bạn cần một chủ đề cụ thể, hãy thoải mái hỏi)

Ngoài ra, bạn sẽ khám phá bản chất của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Lớp học này không chỉ dành cho những người mới bắt đầu, mà còn cho những người đã biết một chút tiếng Việt và muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình.

Tại sao nên tham gia lớp học của chúng tôi?

Giáo viên chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm

Lịch học linh hoạt: Với lịch học linh hoạt, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh thời gian học phù hợp với lịch trình của bạn.

Tìm hiểu văn hóa và xã hội Việt Nam: Không chỉ học về ngôn ngữ, bạn còn có cơ hội khám phá văn hóa, phong tục, và lối sống của người Việt.

Liên Hệ và Đăng Ký:

Đừng bỏ lỡ cơ hội để học tiếng Việt và khám phá văn hóa đất nước tươi đẹp này. Để biết thêm thông tin và đăng ký, vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc email dưới đây:

Hãy tham gia ngay để bắt đầu hành trình khám phá Tiếng Việt cùng chúng tôi!

<English>

Enroll in “Survival Vietnamese for Travelers” Course

Upgrade your experience in Vietnam by discovering the essence of Vietnamese language, culture, and people, and being able to speak some basic Vietnamese with the locals.

Are you taking your holiday in Vietnam? Are you eager for Vietnamese language & culture? Are you keen to upgrade your experience in Vietnam by being able to speak some basic Vietnamese with locals, and be confident to order amazing Vietnamese foods, etc.

Join in this Vietnamese language course, where you will learn:

 Let’s join to this Vietnamese lesson with me where you will learn:

– How to greet in Vietnamese,

– How to order in the restaurant,

– Numbers and Vietnamese money,

– How to communicate with taxi drivers and ask for directions,

– Some essential Vietnamese phrases that will help you to survival in Vietnam.

– etc. (if you need a specific topic, feel free to ask)

Furthermore, you will discover the essence of Vietnamese language and culture.

Moreover, you will receive a list of 50 Essential Holiday Vietnamese Phrases and some Vietnam Travel & Culture tips for FREE.

Register now to become a true local during your holiday in Vietnam!

「旅行者のためのサバイバルベトナム語」コースに登録してください

ベトナムの言語、文化、人々の本質を理解し、地元の人々と基本的なベトナム語を話すことができるようになることで、ベトナムでの経験を深めアップグレードしましょう。

ベトナムで休暇を過ごす予定ですか?ベトナムの言語と文化に興味がありますか?地元の人々と基本的なベトナム語を話し、素晴らしいベトナム料理などを自信を持って注文することで、ベトナムでの経験を深めアップグレードしたいと思っていますか。

このベトナム語コースに参加しましょう。ここでは、次のことを学びます:

 • ベトナム語で挨拶する方法
 • レストランでの注文方法
 • 数字とベトナムの通貨
 • タクシー運転手とのコミュニケーションや道を尋ねる仕方
 • ベトナムでサバイバルするのに役立ついくつかの重要なベトナム語フレーズ
 • その他(特定のトピックが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください)

さらに、ベトナムの言語と文化の本質を発見します。

また、50の必須ホリデーベトナム語フレーズのリストとベトナム旅行・文化のヒントを無料で受け取れます。

今すぐ登録して、ベトナムでの休暇中に本当の地元の人になりましょう!”

Share.

About Author