Tuesday, May 21
Hotline: 0969655528 - Địa Chỉ: Số 135 Phố Lãng Yên – Phường Thanh Lương – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Đại học Shizuoka

0

Đại họcShizuokalà một trường đại học quốc gia của Nhật, trụ sở của trường tạiShizuoka.
Trường đại học bao gồm sáu căn, Nhân văn và Khoa học Xã hội, Giáo dục, Tin học, Khoa học, Cơ khí và Nông nghiệp.

Trường bao gồm hai cơ sở chính, ởShizuokavà thành phốHamamatsu(Kỹ thuật và Tin khoa).
Trường được thành lập ngày 31/ 05/ 1949 được kết hợp của một số tổ chức giáo dục địa phương:ShizuokaHigh School,ShizuokaĐào tạo giáo viên Viện I & II, Viện Đào tạo một giáo viên trẻ, và Hamamatsu College of Technology. Ở giai đoạn ban đầu, chỉ có các khoa Giáo dục và Kỹ thuật tồn tại.

Năm 1951, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Shizuoka Quận đã được hợp nhất, kết quả trong việc tạo ra của một giảng viên Nông nghiệp mới. Năm 1965 đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, kết hợp một số trường nhỏ hơn trong các khoa khác để bắt đầu khoa học riêng biệt và Nhân văn khoa. Với sự ra đời của thời đại kỹ thuật số vào năm 1995, Khoa về tin học, công nghệ thông tin đã được bổ sung.

Năm 2006, các trường đại học đã được tiến hành nghiên cứu một lần nữa về cơ cấu nội bộ của mình và đang tìm kiếm thay đổi lớn bao gồm cả tổ chức lại nhân văn và khoa giáo dục và sự gia tăng của nơi học sinh theo học cao học pháp lý.
Các Khoa của trường:
·    Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn: Sở Xã hội học, Sở Ngôn ngữ và Văn học, Sở Luật, Khoa Kinh tế.
·    Khoa Giáo dục: Khóa đào tạo Giáo viên, Giáo Dục khóa học,Tích hợp Khoa học và Công nghệ khóa học Giáo dục,Nghệ thuật và Văn hóa học.
·    Khoa Tin học: Sở Khoa học Máy tính,Cục Nghệ thuật Thông tin
·    Khoa Khoa học: Khoa Toán, Khoa Vật lý, Khoa Hóa, Sở Khoa học sinh học, Sở Geo-khoa học.
·    Khoa Kỹ thuật: Kỹ thuật cơ khí, Cục Kỹ thuật điện và điện tử, Sở Khoa học Vật liệu và hóa học Khoa học, Cục Kỹ thuật Hệ thống, Phòng Khoa học ứng dụng và Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Tài trợ.
·    Khoa Nông nghiệp: Sở Khoa học Môi trường cho cuộc sống con người, Sở Khoa học sinh học, Sở tài nguyên rừng Khoa học,Sở Hóa học Sinh học Ứng dụng

Các trường Đại học
.    Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
·    Trường tốt nghiệp Giáo dục
·    Trường tốt nghiệp tin học
·    Trường Đại Học Khoa học
·    Graduate School of Engineering
·    Trường Đại Học Nông nghiệp
·    Trường Shizuoka Luật
·    Trường Đại Học Khoa học và Công nghệ điện tử

Tìm hiểu về trường tại Website: www.shizuoka.ac.jp

Share.

About Author